بەتین قوبادی | فراتاب
آخرین اخبار

بەتین قوبادی

RSS
اکران فیلم مهاجر کوچولو ساخته بتین قبادی در جشنواره بین المللی فیلم کُردی مسکو
ویدیو
کیوسک
کتاب