سینەمایی "کۆچەری بچکۆل" | فراتاب
آخرین اخبار

سینەمایی "کۆچەری بچکۆل"

RSS
اکران فیلم مهاجر کوچولو ساخته بتین قبادی در جشنواره بین المللی فیلم کُردی مسکو
ویدیو
کیوسک
کتاب