مصطفی الکاظمی ایران | فراتاب
آخرین اخبار

مصطفی الکاظمی ایران

RSS
اردشیر پشنگ
گویی موتور محرکه و فردِ محوری برای کاستن از مشکلات داخلی و نیز ایجاد گشایش در سیاست خارجی به کاخ نخست وزیری و پشت میز «مصطفی الکاظمی» منتهی می‌شود! این مساله زمانی دارای ...
ویدیو
کیوسک
کتاب