بمباران شیمیایی کردها | فراتاب
آخرین اخبار

بمباران شیمیایی کردها

RSS
اردشیر پشنگ
نخستین بمباران شیمیایی خاورمیانه و بیشترین حمله شیمیایی طی صدسال اخیر علیه کُردها صورت گرفته است
ویدیو
کیوسک
کتاب