کتابفروشی سلیمانیه | فراتاب
آخرین اخبار

کتابفروشی سلیمانیه

RSS
مدیرفرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خبر داد:
از ابتدای سالجاری 713 عنوان کتاب مختلف به زبانهای فارسی و کُردی در تیراژی نسبتا گسترده به اقلیم کردستان عراق ارسال شده است
ویدیو
کیوسک
کتاب