زانا قادری | فراتاب
آخرین اخبار

زانا قادری

RSS
گزارش فراتاب از لیست کاندیداهای کُرد در پایتخت:
گزارش فراتاب از لیست کاندیداهای کُرد در پایتخت و انتخاباتهای شورا و مجلس شورای اسلامی
ویدیو
کیوسک
کتاب