مدیریت منابع آب ایران | فراتاب
آخرین اخبار

مدیریت منابع آب ایران

RSS
ایران از بین 133 کشور رتبه 132 را در مدیریت منابع آبی دارد و همچنان سیاستهای کلی مدیریت آب با مشکلات عدیده روبرو است!
ویدیو
کیوسک
کتاب