بحران کریمه | فراتاب
آخرین اخبار

بحران کریمه

RSS
بررسی آخرین تخولات بحران میان روسیه و اوکران:
 در پی بحران اخیر اوکراین و تنش­ها در دنباس، کشورهای اروپایی در قالب ناتو و همچنین به تنهایی از اوکراین حمایت کردند.
ویدیو
کیوسک
کتاب