امهال اصل تسهیلات | فراتاب
آخرین اخبار

امهال اصل تسهیلات

RSS
از سوی استاندار اعلام شد:
استاندار کرمانشاه : در جلسه هیأت دولت با افزایش دوره امهال اصل تسهیلات اخذ شده قبل از زلزله آبان 1396 خسارت دیدگان، از دو سال به سه سال موافقت شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب