چاه های آب | فراتاب
آخرین اخبار

چاه های آب

RSS
کاهش نزولات جوی سراسر کشور را با تنش آبی مواجه کرده اما در این میان استان کرمانشاه بیشترین کاهش بارندگی را در کشور دارد و این نشان‌ می‌دهد تابستانی سخت در انتظار مردم کرمانشاه است
ویدیو
کیوسک
کتاب