بیرون از خانه غذا خوردن | فراتاب
آخرین اخبار

بیرون از خانه غذا خوردن

RSS
مطالعات نشان می دهد؛
محققان ارتباط بین غذا خوردن در خارج از خانه و خطر مرگ را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که غذا خوردن در محیط های خارج از منزل به طور قابل توجهی با افزایش خطر مرگ و میر ناشی از آن ارتباط دارد.

ویدیو
کیوسک
کتاب