زوال عقل | فراتاب
آخرین اخبار

زوال عقل

RSS
گاهی در تحقیقات علمی ارتباطات عجیبی بین رفتارهای انسانی و عارضه های جسمانی در آنها پیدا می‌شود که بشر را به تفکر وادار می‌کند، یکی از تازه‌ترین این اتفاقات کشف ارتباط مستقیم بین مسواک زدن و زوال عقل است.
پزشکان آمریکایی در مطالعات خود ترکیبی از چند عامل را شناسایی کرده‌اند که با خطر فزآینده زوال عقل در سنین میانسالی و سالمندی مرتبط هستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب