نشست تجربه ایرانی | فراتاب
آخرین اخبار

نشست تجربه ایرانی

RSS
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:
گروه فرهنگ ایرانی پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن» را برگزار می‌کند.
گفتگو
سیروس میمنت‌رنجبر بازیگر نون‌خ در گفت‌وگو با ماهنامه فراتاب کُردی:
ندا قاسمی بازیگر سریال نون خ در گفت و گو با فراتاب:
ویدیو
کیوسک
کتاب