کادر درمان | فراتاب
آخرین اخبار

کادر درمان

RSS
دکتر گزینگ رحیمی
داشتم به آئینه نگاه می‌کردم، از خودم تنها چشمانم پیدا بود آنهم پشت نایلون کلاهم، گویی چون شوالیه‌ای آماده رزم رو در رو شده‌ام و فقط ...
ویدیو
کیوسک
کتاب