پیامدهای سیاسی کرونا | فراتاب
آخرین اخبار

پیامدهای سیاسی کرونا

RSS
د.آوینا راه‌حق
توتالیتاریانیسم از نوع حزب کمونیست چینی که با وجود عدم آگاهی از عملکرد ویروس، اقدامات موثری انجام داد. این حکومت علی‌رغم نظام سیاسی بسته توانست به سرعت در زمینه اقدامات بهداشتی و کنترل آن خوب عمل کند
ویدیو
کیوسک
کتاب