فیرحی از زبان نقیب زاده | فراتاب
آخرین اخبار

فیرحی از زبان نقیب زاده

RSS
دکتر احمد نقیب زاده
در رثای دوست ازدست رفته ام دکتر فیرحی
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب