استاد دانشگاه تهران | فراتاب
آخرین اخبار

استاد دانشگاه تهران

RSS
به بهانه درگذشت دکتر داود فیرحی
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب