آثار میشل فوکو | فراتاب
آخرین اخبار

آثار میشل فوکو

RSS
بابک صفری
انسان مدرن در تصویر سکنا گزیده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب