سیاست خارجی قدرت های بزرگ | فراتاب
آخرین اخبار

سیاست خارجی قدرت های بزرگ

RSS
ترجمه آخرین اثر جان مرشایمر منتشر شد
آخرین اثر جان مرشایمر با عنوان «توهم بزرگ» توسط منصور براتی و دلیله رحیمی آشتیانی ترجمه شده و از سوی انتشارات ابرار معاصر به چاپ رسیده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب