جوسازی آمریکا | فراتاب
آخرین اخبار

جوسازی آمریکا

RSS
عراقچی:
معاون وزیر امور خارجه گفت: بانك های خارجی مشكلی برای تعامل با ایران ندارند و وزیر امور خارجه نیز پس از فشارهای دیپلماتیك اخیر در گفت وگویی به این مهم اشاره كرده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب