روابط پر فرازو نشیب ایران و اتحادیه اروپا | فراتاب
آخرین اخبار

روابط پر فرازو نشیب ایران و اتحادیه اروپا

RSS
دکتر مهدی ذاکریان
اروپاييان سياست خارجي و نگاه خود را براساس يك واقعه تغيير مي‌دهند. اتحاديه اروپا و كشورهاي اين قاره روابط خود را تا حدود زيادي همانند ايالات متحده بر پايه منافع، خواسته و اولويت تنظيم مي‌كنند.اروپاييان مسائل رادر سطح وسيع و كلان مي نگرند.نگاه آنها به يك ك
ویدیو
کیوسک
کتاب