مرگز گقتمان صلح برای همه | فراتاب
آخرین اخبار

مرگز گقتمان صلح برای همه

RSS
دکتر حمید حشمدار – مدرس دانشگاه
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب