شاهرخ بیانی | فراتاب
آخرین اخبار

شاهرخ بیانی

RSS
بیانی می گوید مشکلات مالی استقلال هرچه زودتر باید برطرف شود.
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب