سنندج شهر موسیقی یونسکو | فراتاب
آخرین اخبار

سنندج شهر موسیقی یونسکو

RSS
یونسکو در گزارشی عنوان کرد:
در گزارشی، 66 شهر را به عنوان شهرهای خلاق جهان برگزید در این لیست، شهر سنندج به خاطر نقش آن در خلاقیت موسیقی، انتخاب شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب