یکی از کشفهای مهم دنیا در کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

یکی از کشفهای مهم دنیا در کرمانشاه

RSS
مجله باستان‌شناسی آمریکا دندان نئاندرتال یافت شده در غار وزمه کرمانشاه را یکی از ۱۰ کشف اخیر باستان‌شناسی و دیرین‌انسان شناسی ذکر کرده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب