راهکارهای بهتر حفظ محیط | فراتاب
آخرین اخبار

راهکارهای بهتر حفظ محیط

RSS
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: این اداره کل از پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) برای مدیریت مناطق، پایش زیستگاه ها و سایر خدمات و بهره برداری های محیط زیستی استفاده می کند
ویدیو
کیوسک
کتاب