شبنم نعمت‌زاده | فراتاب
آخرین اخبار

شبنم نعمت‌زاده

RSS
تذکر قاضی به شبنم نعمت زاده:
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

ویدیو
کیوسک
کتاب