مخالفت اروپا با ارز دیجیتالی فیسبوک | فراتاب
آخرین اخبار

مخالفت اروپا با ارز دیجیتالی فیسبوک

RSS
آلمان، ایتالیا و فرانسه به دنبال ممنوعیت عرضه ارز دیجیتالی لیبرا در اروپا هستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب