میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت | فراتاب
آخرین اخبار

میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت

RSS
براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه؛
سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۹ میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت را پیشنهاد کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب