فرماندار کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

فرماندار کرمانشاه

RSS
فرماندار کرمانشاه گفت: کاهش آمار بیکاری به این معنی نیست که مشکل بیکاری کرمانشاه حل شده و دیگر هیچ بیکاری نداریم.

ویدیو
کیوسک
کتاب