فراتاب دیپلماتیک | فراتاب
آخرین اخبار

فراتاب دیپلماتیک

RSS
10 دلیل و نشانه که ترکیه را متهم به ارتباط و حمایت از داعش می‌کند!
ارشاد رشیدی رستمی
ماجراجویی های فراتر از توافقات قبلی برای ترکیه و منطقه تبعات ناخواسته و بلند مدتی را بوجود خواهد آورد....
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب