اهکارهایی برای شناسایی دستگاه پوز واقعی با دستگاه‌های تقلبی | فراتاب
آخرین اخبار

اهکارهایی برای شناسایی دستگاه پوز واقعی با دستگاه‌های تقلبی

RSS
راهکارهایی برای شناسایی دستگاه پوز واقعی با دستگاه‌های تقلبی مانند صفحه کلید سخت یا نبود چراغ‌های چشمک زن وجود دارد که می‌توان در مواقع لزوم آن ها را مورد بررسی قرار داد.
ویدیو
کیوسک
کتاب