پارلمان اقلیم کردستان عراق | فراتاب
آخرین اخبار

پارلمان اقلیم کردستان عراق

RSS
گزارش فراتاب از جایگاه زنان در 5 دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان:
امروز چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ با مشارکت ۳۵ کشور، کنفرانس صلح جهانی در شهر اربیل اقلیم کردستان برگزار می شود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب