ورق فولاد | فراتاب
آخرین اخبار

ورق فولاد

RSS
پیامدهای افزایش تعرفه واردات فولاد در سال 95:
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی با اشاره به رشد ۵۰۰ درصدی تعرفه واردات فولاد در سال جاری، گفت: این اتفاق یکی از دلایل رشد ۶۵ درصدی قیمت ورق‌ فولادی در کشور است.