علیرضا فغانی | فراتاب
آخرین اخبار

علیرضا فغانی

RSS
رفعتی، رئیس سابق دپارتمان داوری، پیامی در خصوص مهاجرت فغانی نوشت.
علیرضا فغانی بامداد امروز ایران را ترک کرد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب