پشت پرده داستان صدر السادات ها | فراتاب
آخرین اخبار

پشت پرده داستان صدر السادات ها

گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب