منابع مالی | فراتاب
آخرین اخبار

منابع مالی

RSS
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد منابع جایگزین نفت در بودجه سال آینده گفت: یکی از این منابع مجموعه یارانه‌ای است که به صورت بودجه‌ای داریم یا یارانه‌ای که فرابودجه‌ای می‌پردازیم و بخشی نیز یارانه پنهان است که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود.
درآمد گروه تروریستی داعش از سال گذشته میلادی و همزمان با از دست دادن قلمروهای تحت تصرف خود، 30 درصد کاهش داشته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب