تحصیل در ایران | فراتاب
آخرین اخبار

تحصیل در ایران

RSS
گزارشی از نمایشگاه دانشگاه‌های پزشکی ایران در سلیمانیه
برگزاری نمایشگاه دانشگاه های پزشکی ایران در اقلیم کردستان (عراق) به منظور معرفی توانایی های علمی و آموزشی در ایران و ارتقا سطح پزشکی, درمانی و آموزشی در اقلیم کردستان عراق
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب