نمایشگاه پزشکی | فراتاب
آخرین اخبار

نمایشگاه پزشکی

RSS
گزارشی از نمایشگاه دانشگاه‌های پزشکی ایران در سلیمانیه
برگزاری نمایشگاه دانشگاه های پزشکی ایران در اقلیم کردستان (عراق) به منظور معرفی توانایی های علمی و آموزشی در ایران و ارتقا سطح پزشکی, درمانی و آموزشی در اقلیم کردستان عراق
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب