دانشگاه امیرکبیر | فراتاب
آخرین اخبار

دانشگاه امیرکبیر

RSS
پروژه مشترک اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر کلید خورد
قرارداد راه‌اندازی یک مدرسه کسب و کار، بین اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضا رسید.

گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب