سریال کیمیا | فراتاب
آخرین اخبار

سریال کیمیا

RSS
خسروشاهی شاید از معدود دوبلورهایی باشد که وارد کاری جز حرفه خود نشد، او علی رغم پیشنهادهایی که در حوزه بازیگری و گویندگی داشت، اما نخواست آنها را امتحان کند و وقتی از او می پرسم نخواسته است در زندگی ریسک کند، پاسخ می دهد همه زندگی او ریسک بوده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب