ایتالیا | فراتاب
آخرین اخبار

ایتالیا

RSS
شهرداری "پالاگونیا" در استان کاتانیای ایتالیا رهبر و بنیانگدار محبوس حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) را به عنوان شهروند افتخاری خود معرفی کرد.
پس از 5 سال روی داد:
جسد دانشجوی ایتالیایی دانشگاه کمبریج که هفته گذشته در مصر مفقود شده بود، پیدا شد