مریوان و سروآباد | فراتاب
آخرین اخبار

مریوان و سروآباد

RSS
نمایندە مریوان در نشست با وزیر بهداشت مطرح کرد:
منصور مرادی نماینده مریوان و سروآباد در نشستی با وزارت بهداشت از کمبود نیروی متخصص در مناطق محروم سخن گفت.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی:
ویدیو
کیوسک
کتاب