ایوب منتی | فراتاب
آخرین اخبار

ایوب منتی

RSS
دکتر ایوب منتی
مجلس و توسعه یافتگی و نیافتگی در مناطق کردنشین ایران
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب