حذف صفرها از پول ملی | فراتاب
آخرین اخبار

حذف صفرها از پول ملی

RSS
براساس مصوبه امروز هئیت دولت چهار صفر از پول ملی کشور حذف شد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب