زهرا احمدی پور | فراتاب
آخرین اخبار

زهرا احمدی پور

RSS
خانم دکتر احمدی پور رئیس سازمان آموزش مدیریت دولتی به فراتاب گفت:
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب