کار در مناطق کردنشین | فراتاب
آخرین اخبار

کار در مناطق کردنشین

RSS
وقتی که جوانان کُرد برای کار به شهرهای دورتر می روند!
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب