زندگینامه هیوا پاشایی | فراتاب
آخرین اخبار

زندگینامه هیوا پاشایی

RSS
گفتگو با هيوا پاشائی هنرمند كرمانشاهی مقيم كاليفرنيا
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب