نقاشان کردستان | فراتاب
آخرین اخبار

نقاشان کردستان

RSS
گفتگو با هيوا پاشائی هنرمند كرمانشاهی مقيم كاليفرنيا
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب