آسیب شناسی و نقد طرح توزیع موادمخدردولتی | فراتاب
آخرین اخبار

آسیب شناسی و نقد طرح توزیع موادمخدردولتی

RSS
معرفی کتاب
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.
ویدیو
کیوسک
کتاب